Loading, please wait...
TOTO Japan Classic
Shiga, Japan
Oct 31 - Nov 03
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 69 - 64 133 -11 $82,500.00
2 69 - 67 136 -8 $44,000.00
2 68 - 68 136 -8 $44,000.00
Caroline Keggi
4 72 - 65 137 -7 $23,834.00
4 69 - 68 137 -7 $23,833.00
4 69 - 68 137 -7 $23,833.00
7 71 - 67 138 -6 $15,263.00
Fusako Nagata
7 68 - 70 138 -6 $15,262.00
9 70 - 69 139 -5 $11,659.00
9 69 - 70 139 -5 $11,658.00
9 68 - 71 139 -5 $11,658.00
12 72 - 68 140 -4 $8,575.00
12 71 - 69 140 -4 $8,575.00
12 71 - 69 140 -4 $8,575.00
12 70 - 70 140 -4 $8,575.00
12 66 - 74 140 -4 $8,575.00
17 72 - 69 141 -3 $7,200.00
18 74 - 68 142 -2 $6,375.00
18 73 - 69 142 -2 $6,375.00
18 72 - 70 142 -2 $6,375.00
18 70 - 72 142 -2 $6,375.00
Hiromi Kobayashi
18 69 - 73 142 -2 $6,375.00
Nayoko Yoshikawa
23 74 - 69 143 -1 $4,813.00
Junko Yasui
23 73 - 70 143 -1 $4,813.00
23 73 - 70 143 -1 $4,813.00
23 73 - 70 143 -1 $4,813.00
Yuko Moriguchi
23 72 - 71 143 -1 $4,813.00
23 71 - 72 143 -1 $4,813.00
23 71 - 72 143 -1 $4,813.00
Yueh-Chyn Huang
23 71 - 72 143 -1 $4,813.00
Aiko Takasu
23 71 - 72 143 -1 $4,813.00
23 70 - 73 143 -1 $4,812.00
33 75 - 69 144 E $3,680.00
33 73 - 71 144 E $3,680.00
Ritsu Imahori
33 73 - 71 144 E $3,680.00
Nicole Lowien
33 72 - 72 144 E $3,680.00
Ai-Yu Tu
33 69 - 75 144 E $3,679.00
Norimi Terasawa
38 74 - 71 145 +1 $2,707.00
38 73 - 72 145 +1 $2,707.00
Chieko Nishida
38 73 - 72 145 +1 $2,707.00
Hiromi Takamura
38 73 - 72 145 +1 $2,707.00
Ming-Yeh Wu
38 72 - 73 145 +1 $2,706.00
38 72 - 73 145 +1 $2,706.00
38 71 - 74 145 +1 $2,706.00
Haruyo Miyazawa
38 71 - 74 145 +1 $2,706.00
Patti Rizzo
38 70 - 75 145 +1 $2,706.00
Kikuko Shibata
38 70 - 75 145 +1 $2,706.00
48 75 - 71 146 +2 $1,709.00
48 75 - 71 146 +2 $1,709.00
Fukumi Tani
48 74 - 72 146 +2 $1,708.00
48 74 - 72 146 +2 $1,708.00
Bie-Shyun Huang
48 74 - 72 146 +2 $1,708.00
Colleen Walker
48 73 - 73 146 +2 $1,708.00
48 72 - 74 146 +2 $1,708.00
48 72 - 74 146 +2 $1,708.00
48 71 - 75 146 +2 $1,708.00
Hei-Fing Yeh
57 74 - 73 147 +3 $1,138.00
Atsuko Hikage
57 74 - 73 147 +3 $1,138.00
Ikue Ohta
57 74 - 73 147 +3 $1,138.00
Chikayo Yamazaki
57 73 - 74 147 +3 $1,137.00
57 72 - 75 147 +3 $1,137.00
Shihomi Suzuki
62 74 - 74 148 +4 $911.00
Lenore Rittenhouse
62 73 - 75 148 +4 $910.00
Mayumi Hirase
62 73 - 75 148 +4 $910.00
Akemi Yamaoka
65 77 - 72 149 +5 $778.00
65 76 - 73 149 +5 $778.00
Alice Ritzman
65 76 - 73 149 +5 $778.00
Miyuki Shimabukuro
65 75 - 74 149 +5 $777.00
Tomiko Ikebuchi
65 75 - 74 149 +5 $777.00
65 72 - 77 149 +5 $777.00
Ae-Sook Kim
CUT 77 - 73 150 +6 $0.00
CUT 76 - 74 150 +6 $0.00
Kasumi Adachi
CUT 75 - 75 150 +6 $0.00
Toshimi Kimura
CUT 75 - 75 150 +6 $0.00
Aki Nakano
CUT 75 - 75 150 +6 $0.00
Michiko Yokoyama
CUT 73 - 77 150 +6 $0.00
Akane Ohshiro
CUT 73 - 77 150 +6 $0.00
Michiko Okada
CUT 77 - 74 151 +7 $0.00
Reiko Kashiwado
CUT 73 - 78 151 +7 $0.00
Ikuyo Shiotani
CUT 74 - 78 152 +8 $0.00
Mitsuko Hamada
CUT 79 - 74 153 +9 $0.00
CUT 75 - 78 153 +9 $0.00
Yoshiko Itoh
CUT 79 - 75 154 +10 $0.00
Miki Oda
DNP 0 E $0.00
DNP 0 E $0.00
DNP 0 E $0.00
Leaderboard
Mizuho Americas Open Jersey City, NJ
Round 3 To Par Thru
1 Atthaya Thitikul -9 12:35 PM
2 So Mi Lee -7 12:35 PM
T3 Ariya Jutanugarn -6 12:24 PM
T3 Nelly Korda -6 12:24 PM
T3 Gabriela Ruffels -6 12:13 PM
Top Stories